Met de bolderkar op het strand van Bergen aan Zee!

Wie is er nou niet groot mee geworden? Met de bolderkar over het strand heen racen. Een ijverige pappa of mamma die het-met-kinderen-beladen-karretje over het strand heen trekt. Door het losse zand. Geen gemakkelijk opgave dus. Uiteraard is dat ook in Bergen aan Zee mogelijk. Je kunt kinderen geen groter plezier doen, dan ze in een bolderkarretje te laten zitten en ze voorttrekken. Wat een fun! Wat zullen ze ook weer blij zijn als ze ’s avonds in hun vakantie-accommodatie zijn!

Grote bladsnijder

Bergen aan Zee, het Noord-Hollandse kunstenaarsdorpje. Een plek waar heel veel kunstenaars hun inspiratie hebben opgedaan en nog steeds opdoen. Bergen aan Zee is ook het leefgebied van heel veel interessante insectensoorten. Eén daarvan is de grote bladsnijder. 

De vliegperiode van de grote bladsnijder loopt van eind mei tot half augustus. Er zijn verschillende leefgebieden waar de grote bladsnijder zich heel erg prettig voelt. Dan moet je denken aan parken, tuinen, stadsbermen, spoorwegemplacementen, dijken, wegbermen, greppels en duinranden. 

Als de grote bladsnijder een nest wil maken, zoekt hij dood hout op of hij maakt het nest in de grond. Hij maakt vervolgens een rechte gang. Om deze gang af te sluiten gebruikt hij plantaardig materiaal. Hierbij moet je dan denken aan stukjes hout of stukjes bladeren. De nestingang van de grote bladsnijder heeft een diameter die tussen de 6 en 8 millimeter schommelt. 

De grote bladsnijder bezoekt uiteraard ook verschillende bloemsoorten. Hierbij moet je dan denken aan lavendel, beemdooievaarsbek, wilgenroosje, speerdistel, grasklokje, klokjes, kattendoorn, kruipend stalkruid, siererwt, aardaker, moerasrolklaver, gewone rolklaver en bont kroonkruid. De grote bladsnijder is geen zeldzame insectensoort; hij laat zich overal in Nederland zien.