header image
 

Schaken

Veel mensen beleven veel plezier aan het schaakspel: jong en oud. Uiteraard wordt er ook veel geschaakt in Bergen aan Zee. Veel mensen hebben een schaakspel in huis waarmee ze met vrienden of familieleden fijn kunnen schaken. Schaakliefhebbers die heel erg enthousiast zijn, sluiten zich aan bij een schaakvereniging; zo kun je je in Bergen aansluiten bij Schaakclub Bergen. Als je bij een schaakclub actief bent, is dat goed voor je schaakontwikkeling!

Historie

Het schaakspel kent een lange geschiedenis; een hele lange geschiedenis. De oervorm van het schaken gaat duizenden jaren terug in de tijd. Als je kijkt naar het woord schaak is dat afgeleid van het Perzische woord shãh. Heel lang is men ervanuit gegaan dat de oorsprong van het schaken in China ligt, maar daar is nu geen consensus meer over binnen de schaakgeleerden. Veel mensen denken heden ten dage dat Oezbekistan de bakermat vormt van het schaken. Het schaakspel dat vandaag de dag gespeeld wordt, ontstond in de 15de eeuw. Vanaf dat moment kreeg de dame heel veel macht. De dame was voor die tijd een zwak schaakstuk. De wereldschaakorganisatie, de FIDE, stelt de officiële spelregels vast. Schaken kan een interessante manier van broodwinning zijn; schaakgrootmeesters verdienen miljoenen en hebben de status van popsterren!

Tegenspeler, schaakbord en speelstukken 

Als je wil gaan schaken heb je maar drie dingen nodig: tegenspeler, schaakbord en speelstukken. Het schaakbord is vierkant en bestaat uit vierenzestig velden: tweeëndertig witte en tweeëndertig zwarte velden. Iedere speler krijgt zestien speelstukken: speler A krijgt zestien zwarte speelstukken en speler B krijgt zestien witte speelstukken. Een setje speelstukken bestaat uit één koning, één dame (of koningin), twee torens, twee lopers (of raadsheren), twee paarden en acht pionnen.