Duinkaart in Bergen aan Zee!

Als je in de duinen van Bergen aan Zee wilt recreëren, is het verplicht om een duinkaart te kopen. De duinen van Bergen aan Zee maken namelijk onderdeel uit van het Noordhollands Duinreservaat. De kosten van een duinkaart zijn 12,50 euro per jaar. Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar geldt een ander tarief. Het geld dat opgehaald wordt met de verkoop van de duinkaarten, wordt aangewend voor het beheer van de duinen. Het leeuwendeel van de vakantie-accommodaties in Bergen aan Zee bevindt zich heel dicht bij de duinen.

In die duinen van Bergen aan Zee leven heel veel verschillende diersoorten. Eén van die diersoorten is de blauwzwarte houtbij.

Blauwzwarte houtbij

De blauwzwarte houtbij heeft een lengte die tussen de 20 en 28 millimeter ligt. Het beest is het hele jaar in Nederland te spotten, dus ook in Bergen aan Zee. De blauwzwarte houtbij is één van de grootste bijensoorten die er in de wereld rondzoemt. De blauwzwarte houtbij is zwart. Daarnaast zijn de vleugels van het insect zeer donker. Wat verder opvalt, is dat de vleugels een fraaie glans bezitten. Deze glans is violet-blauw. De heren bezitten een iets geknikte antennentop. Voor die antennentop bevindt zich een ring die een geelbruine kleur heeft. De blauwzwarte houtbij laat zich het liefst zien op plekken waar de zon schijnt. Op die plekken moet zich ook dood hout bevinden. In dit dode hout kan dan een nest worden gemaakt. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes overwinteren en paren in het voorjaar. De dame maakt een nestgang in een stuk hout. Dit hout moet afgestorven zijn, maar nog wel een vaste structuur hebben.