Geen files naar Bergen aan Zee!

Als je naar Bergen aan Zee gaat, sta je niet in de file. Dit in tegenstelling tot de populaire badplaatsen in de provincie Zuid-Holland. Als je op een zomerse dag de kust van Scheveningen wilt bereiken, word je eerst urenlang gegrild in de zon. Dan is de lol er natuurlijk een heel eind vanaf. In Bergen aan Zee is dat geenszins aan de orde. De kans dat je daar in de file verzeild raakt, is niet zo groot. In Bergen aan Zee zijn bovendien fantastische accommodaties aanwezig. Wie ook in Bergen aan Zee aanwezig zijn, zijn intrigerende insecten. De bruine rouwbij is daar een fraai voorbeeld van.

Bruine rouwbij

De bruine rouwbij behoort tot de familie van de bijen en hommels. In 1771 werd door Forster voor het eerst de wetenschappelijke naam van het beest gepubliceerd. De bruine rouwbij is een zogenaamde nestparasiet. De gewone sachembij (koekoeksbij) is meestal het slachtoffer van het parasietengedrag van de bruine rouwbij. De larve van de bruine rouwbij vergrijpt zich eerst aan de larve van de gewone sachembij vooraleer hij zich vergrijpt aan het aanwezige voedsel. Hij overwintert in de broedcel van de gewone sachembij totdat hij een volledig insect is. De lengte én het kleurenpatroon van de bruine rouwbij zijn variabel. De bruine rouwbij is vrij zeldzaam. Het achterlijf is toegespitst. De vliegperiode van de bruine rouwbij loopt van april tot half juni. De bruine rouwbij bivakkeert dus noodgedwongen in de buurt van de gewone sachembij. De gewone sachembij is te vinden in de omgeving van oude muren, steile leemwanden en open terreinen.