Slagers in Bergen aan Zee!

Sinds dat de supermarkten in het straatbeeld zijn gekomen, zijn er veel minder slagers. Alle grote supermarkten hebben ook een vleesafdeling waar je alle soorten vlees kunt kopen. Dat geldt ook voor Bergen aan Zee. In Bergen aan Zee is één supermarkt aanwezig. In deze grootgrutter in uiteraard vlees, vis en kip te koop. 

Apollovlinder

Bergen aan Zee is ook in het bezit van een fantastische natuur. Een natuur waarin volop leven is te ontdekken. De apollovlinder bijvoorbeeld. De apollovlinder komt voornamelijk voor in bergachtige terreinen. Hij zoekt dan het liefst de zon én schrale begroeiing op. De apollovlinder kent verschillende ondersoorten. Als de dame van de apollovlinder haar eitjes wil afzetten, zoekt ze de waardplant op. De waardplant van de apollovlinder zijn vetplanten. 

Als de rups van de apollovlinder is volgroeid, blijft deze nog in de eischaal om te overwinteren. De eerst komende lente is voor het rupsje het teken om uit de eischaal te breken en zich te vergrijpen aan de knoppen van de vetplant. Nadat het rupsje verschillende stadia heeft doorlopen, worden de bladeren van de waardplant ook interessant om als voedsel te dienen. 

Op het moment dat de rups van de apollovlinder wil gaan verpoppen, wordt er een rustig en veilig plekje tussen de stenen gezocht. Dat is dus de plek waar het insect verpopt. De apollovlinder is een grote liefhebber van nectar. Voor dit doel zoekt hij graag distels op. Als de apollovlinder gaat vliegen, blijft hij bijvoorkeur onder de boomgrens. Naast de apollovlinder is er ook nog een kleine apollovlinder. Deze soort vliegt bijvoorkeur boven de boomgrens.

Accommodaties

In Bergen aan Zee kun je een keuze maken uit verschillende soorten accommodaties. Voor ieder wat wils!