header image
 

De Kerf

De belangrijkste beschermingslinie tegen de soms gevaarlijke en dreigende Noordzee vormen de duinen. De veiligheid van het Nederlandse volk wordt voor een groot deel gewaarborgd door deze indrukwekkende zandheuvels. Duinen die in de loop van de tijd op een natuurlijke wijze ontstaan zijn, doordat het zand op het strand tot heuvels verwaaide. Na verloop van de tijd zorgde het helmgras ervoor dat de duinen een groene kleur kregen.

 

De Kerf in Schoorl is fantastisch

 

Als je het bovenstaande in acht neemt, zou je denken dat iedereen met veel respect met de duinen om zou gaan en dat niemand het zou bedenken om in de duinen te gaan graven. Echter in de duinen van Schoorl aan Zee is dat wel gebeurd. Schoorl aan Zee is gesitueerd tussen Bergen aan Zee en Schoorl. Schoorl aan Zee is de badplaats van Schoorl en behoort tegenwoordig evenals Schoorl tot de gemeente Bergen. Schoorl aan Zee is overigens alleen te voet of met de ijzeren ros te bereiken.

130.000 kuub zand 

In Schoorl aan Zee werd in 1997 in de eerste duinrij een inham gegraven van 50 meter breed. Om die klus te klaren, waren meer dan 8.000 vrachtwagenritten nodig om de 130.000 kuub afgegraven zand af te voeren. De Kerf was de naam die bedacht werd voor de uiteindelijke inham die ontstond. Een gevolg van deze kerf in de duinen was dat bij hoogtij het Noordzeewater de duinen kon instromen. Ook het kalkrijke strandzand kon op deze manier de kalkarme duinen instuiven. De ‘Parnassiavallei’ is het gebied achter de inham. Het water van de Parnassiavallei is brak. Dit komt door het bovengenoemde proces: instromend Noordzeewater in combinatie met instuivend kalkrijk strandzand.

Door het ontstaan van deze unieke, brakke biotoop in de Parnassiavallei groeien er vandaag de dag unieke planten in het gebied zoals zilt torkruid, zeeweegbree, gewortelde champignonzwam, strandbiet, moeraswespenorchis, zeewolfsmelk en de gelobde melde. Het is overigens niet toegestaan om overal in de De Kerf te gaan wandelen, sommige plantensoorten staan namelijk op de rode lijst en zijn derhalve beschermd. Naast deze unieke plantensoorten hebben ook bijzondere dieren het gebied ontdekt zoals de rugstreeppad en de bontbekplevier. Deze planten en dieren leven in een door de wind, het zand en het zeewater wonderbaarlijk mooi geschapen landschap.

Zoals het menselijk lichaam zo snel mogelijk een wond probeert te genezen, is dat ook door de natuur gedaan bij De Kerf in Schoorl aan Zee. Sinds de opening van de inham in 1997 is door nieuwe duinvorming de breedte van de opening weer tot de helft teruggebracht en is daarnaast de drempel met een paar meter verhoogd. In het begin van het bestaan van De Kerf overstroomde iedere maand tijdens springtij het gebied. De overstroomfrequentie is heden ten dage veel lager. Een springtij-zuiderwesterstorm is een voorwaarde voor het overstromen met zeewater van de Parnassiavallei. Dit type weer en combinatie komt nog maar zelden voor.

Kustdynamiek

Er zijn inmiddels heel veel lessen getrokken uit De Kerf, het is een voorloper of pionier in de natuurontwikkeling aan de kust gebleken. Langzamerhand heeft dit dynamische kustbeheer de traditionele manier van kustbeveiliging verdrongen. Een traditionele manier van kustbeveiliging waarbij met behulp van grote bulldozers enorme hoeveelheden zand langs de kust werden geschoven die vervolgens met helmgras werden ingeplant. Naast De Kerf zijn ook het land van Saaftinge in Zeeuws Vlaanderen en de Slufter op Texel bekende gebieden waar geëxperimenteerd is met kustdynamiek. Het is zeer de moeite waard om gedurende het verblijf in Bergen aan Zee een bezoek te brengen aan De Kerf in Schoorl aan Zee. Zoals eerder vermeld is De Kerf niet met de auto te bereiken, maar wel met de fiets of te voet.