header image
 

Oudkarspel

Op 23 kilometer afstand ten noordoosten van Bergen aan Zee ligt het plaatsje Oudkarspel. Oudkarspel ressorteert onder de gemeente Langedijk. De plaats die wij nu Oudkarspel noemen, zag het levenslicht tussen 950 en 1000 na Christus. Nederland was toen doorkliefd met moerasgebieden. In het jaar 1094 duikt voor het eerst de naam ‘Aldenkercha’ op in de geschriften. In het jaar 1289 wordt gesproken van ‘Outkerspel’. In het jaar 1396 is de naam verder geëvolueerd tot ‘Oudekerpel’. In het jaar 1745 spreekt men van Oudt Carspel. Als je naar de eerste naam kijkt, kun je zien dat het plaatsje in de buurt van een kerk lag.

 

Oudkarspel bergen aan zee

 

Oudkarspel liep veel schade op tijdens de oorlog van de Frans-Bataafse tijd oftewel de Bataafse Revolutie. Onder andere het kasteel van de ambachtsheer sneuvelde gedurende de gevechtshandelingen. Ook tijdens de zogenaamde Engelse invasie werd er veel vernield in Oudkarspel. Zo werd toen het rechthuis met de grond gelijk gemaakt tijdens de gevechten tussen de Britten en Fransen. Het rechthuis van Oudkarspel werd in 1808 weer herbouwd. Heden ten dage heeft het rechthuis twee functies; enerzijds is het een museum en anderzijds fungeert het als kantoor voor de stichting ‘Langedijker Verleden’.

Allemanskerk

Het is ook erg interessant om de kerk van Oudkarspel te gaan bekijken en te bezoeken. Deze kerk staat bekend als de Allemanskerk oftewel Oude Sint Maartenskerk. Al uit de 11de eeuw dateren de oudste resten van de Allemanskerk. In 1868 werd de Allemandkerk gerestaureerd, echter in 1969 zorgde een brand voor een totale verwoesting. Gelukkig werd de kerk een jaar later voor een groot deel weer herbouwd.